Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder

Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2015-11-05
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.43 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder Den svenska integrationsdebatten har pågått länge, men det betyder inte att vi har hittat en fungerande modell. Därför är det viktigt att studera andra länders erfarenheter och låta oss inspireras därifrån. I den här rapporten presenteras inte några färdiga lösningar. Istället beskrivs och jämförs mottagningsprocessen för nyanlända i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige och hur den påverkar inträdet på arbetsmarknaden och integrationen i det nya landet. Integrationen sätts i dessa dagar på exceptionellt svåra prov genom den akuta situationen med ett mycket stort antal människor på flykt från krig, våld och övergrepp, människor i ett desperat behov av hjälp. Här ställs hela samhället inför betydande utmaningar som kräver ett brett spektrum av insatser. Det gör det extra angeläget att bygga upp en effektivare modell för en framgångsrik integration, detta av både mänskliga och samhälleliga skäl.

keyboard_arrow_up