Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2016-01-04
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.81 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning t tydligt ledarskap är en grundläggande förutsättning för bättre skolresultat. Men dagens skolsystem innehåller för många hinder för ett sådant ledarskap. Därmed hotas vår välståndsutveckling. Det är utgångspunkten för denna rapport från Näringslivets forskningsberedning. Beredningens arbete har finansierats av Svenskt Näringsliv. Men forskningsberedningen har arbetat fristående och ledamöterna står själva för rapporten och dess innehåll. Ett viktigt syfte med rapporten är att erfarenheter från näringslivet av ledarskap ska kunna komma till nytta även inom skolväsendet. Vår förhoppning är att rapporten ska väcka debatt och mana till handling i en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

keyboard_arrow_up