Infrastruktur och transporter för företagande och jobb

Infrastruktur och transporter för företagande och jobb

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2016-02-17
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.07 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Infrastruktur och transporter för företagande och jobb Sverige är ett relativt stort och glesbefolkat land som är starkt beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi ska fungera måste människor smidigt, hållbart och kostnadseffektivt kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser och varor och tjänster flöda så fritt som möjligt. Ett modernt och väl fungerande system av transportinfrastruktur är en nödvändighet för att Sverige ska stå starkt i den allt tuffare internationella konkurrensen. Det svenska transportinfrastruktursystemet har idag en hel del kapacitetsproblem och är i många delar gammalt och slitet. Dessa problem och brister skapar stora kostnader för näringslivet och påverkar i förlängningen företagens förmåga att växa och anställa. Detta i sin tur påverkar vårt välstånd. Detta inspel till regeringens kommande infrastrukturproposition består av analyser och ett flertal förslag på en transport- och infrastrukturpolitik för ett konkurrenskraftigt näringsliv, fler jobb och högre välstånd.

keyboard_arrow_up