Rekryteringsenkäten 2016

Rekryteringsenkäten 2016

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2016-04-04
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 4.58 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Rekryteringsenkäten 2016 Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från drygt 6 000 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning. Årets undersökningen visar att kompetenskraven förändras på svensk arbetsmarknad. Teknikutveckling och digitalisering påverkar jobben. I vart fjärde företag har komptenskraven förändrats under de senaste fem åren. Företagen hanterar de ändrade kompetenskraven t ex genom lärande på jobbet, vidareutbildningar, kompetensväxlingar, inyrning osv. Drygt 6 av 10 företag anser att de har kunnat anpassa kompetensen till de nya kraven. Efterfrågan på arbetskraft är relativt stark. 58 % av företagen har försökt rekrytera medarbetare under de senaste sex månaderna. Många företag har fortsatt svårt att rekrytera. Framför allt söker företagen personer som är pålitliga, ansvarstagande och som har yrkeserfarenhet. Svårigheterna att rekrytera innebär att företagen inte kan växa som de hade planerat eller tvingas tacka nej till order. Svårast att rekrytera har företag inom byggsektorn, delar av industrin och vårdföretagen.

keyboard_arrow_up