Fakta om löner och arbetstider 2017

Fakta om löner och arbetstider 2017

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2017-06-30
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 19.10 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Fakta om löner och arbetstider 2017 I Fakta om löner och arbetstider ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. Huvuddelen av uppgifterna baseras på den lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Vår förhoppning är att denna faktasamling på ett lättillgängligt sätt skall sprida kännedom om olika löne- och arbetstidsfrågor och samtidigt stimulera till diskussion. Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande löne- och arbetstidsfrågor som till exempel företag, anställda, näringslivsorganisationer, fackföreningar, politiker, journalister, lärare och studerande. Fakta om löner och arbetstid presenteras i ett stort antal diagram och tabeller tillsammans med korta kommentarer. Skriften utkommer årligen.

keyboard_arrow_up