Varning för fredsoptimism

Varning för fredsoptimism

By Gunnar Myrdal

  • Release Date : 1944-01-01
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.61 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Varning för fredsoptimism Baksidestext från originalutgåva: "Gunnar Myrdal känner Amerika. Hans nyligen utkomna mäktiga arbete, An American Dilemma, har redan i Amerika mycket allmänt hållits som den tredje klassiska analysen av det amerikanska samhället efter Alexis de Toquevilles och James Bryces berömda arbeten under förra seklet. Till nyåret kom professor Myrdal återigen hem från Amerika - för tredje gången under kriget. Denna gång var det Amerikas ställning i världspolitiken som hade varit det närmaste föremålet för hans studier. I denna bok har han för den svenska allmänheten sammanfattat huvudresultaten av sin analys, som omfattade den aktuella inrikespolitiska situationen i Amerika, den ekonomiska utvecklingen och konjunkturutsikterna, den amerikanska nationens inställning till efterkrigsproblemen och de internationella förhandlingarna. Framställningen vidgar sig itill en allmän rundmålning av utsikterna i fråga om den fred som skall komma. I sista avdelningen om Sveriges intresse drar han så mot denna bakgrund upp riktlinjer för den svenska utrikespolitiken under efterkrikgstiden. Boken, som får ökad vikt genom författarens ställning som ordförande i kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering, förtjänar att läsas och begrundas av alla medborgare, som söker orientering om de framtida internationella villkoren för Sveriges ekonomi och politik." Varning för fredsoptimism gavs ursprungligen ut 1944. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.

keyboard_arrow_up