Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10)

Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10)

By Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom Kulturdepartementet

  • Release Date : 2012-03-12
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 10.63 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10) Regeringen beslutade våren 2011 att tillsätta en utredning för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Ett antal områden för närmare analys definierades. När utredningen väl hade börjat sitt arbete vände den sig till forskningen för att få underlag rörande medievanor, särskilt barn och ungas läsvanor. Men även frågeställningar om medievanornas eventuella påverkan på ungas läsförmåga formulerades.

keyboard_arrow_up