Stärk grunden för ökad kunskap

Stärk grunden för ökad kunskap

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-02-15
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.85 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Stärk grunden för ökad kunskap Det finns inga tydliga samband mellan de resurser som tillförs skolan och de resultat skolan uppnår. En genomgång av kommunernas kostnader för grundskolan visar på stora skillnader, och det även mellan kommuner med likartade förutsättningar. Men kommuner som satsar mer på skolan uppnår inte alltid bättre resultat. Bland de kommuner som når bäst resultat återfinns både kommuner med låga kostnader för skolan och kommuner med höga kostnader. Det tyder på att det finns kommuner som hittat sätt som gör det möjligt att få ut mer av varje krona som satsas på skolan, medan andra kommuner inte får ut maximalt resultat av de satsade resurserna. Genomgången av samband mellan kommunernas kostnader för skolan och olika resultat och kvalitetsmått understryker att den avgörande frågan om man vill höja kvaliteten i skolan och förbättra resultaten inte är mängden resurser, utan hur resurserna används. Skillnaderna mellan skolor, sett till både kostnader och resursutnyttjande, tydliggör också vikten av ett ökat kunskapsutbyte mellan kommuner och skolor. En lösning som bidrar till goda resultat och låga kostnader i en kommun kan sannolikt även hjälpa andra kommuner att nå liknande resultat.

keyboard_arrow_up