Höjda minimilöner

Höjda minimilöner

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-02-18
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.13 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Höjda minimilöner Effekterna av höjda minimilöner är relativt välutredda i den internationella forskningslitteraturen. I den här studien går vi igenom vilka slutsatser som dras av den forskning som publiceras inom området. Om minimilönen höjs begränsas denna typ av jobb och risken ökar för att arbetslösheten stiger för de grupper som redan har det svårt på arbetsmarknaden.

keyboard_arrow_up