Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan

Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-02-19
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.58 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan Trots att Plan- och bygglagen gör gällande att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan saknas är planerna inaktuella i över 100 svenska kommuner. En kommuns översiktsplan och detaljplaner har betydelse för företagsklimatet på flera sätt. Översiktsplanens utformning och kvalitet påverkar bland annat handläggningstider, möjligheten till god service, förutsägbarhet och bostadsbyggande. Bostadsbrist är en av orsakerna till att många företag idag har svårt att rekrytera. Genomarbetade översiktsplaner signalerar att eventuella meningsskiljaktigheter mellan de politiska blocken redan är lösta. Därigenom kan beslut tas snabbare och företaget i fråga behöver inte oroa sig för en lång politisk process innan investeringen kan göras. Studier visar att politisk stabilitet bidrar till ökad kommunal tillväxt. Genom att effektivisera sitt planarbete kan kommuner korta handläggningstider och förbättra företagsklimatet. I rapporten listas åtta möjliga förbättringsåtgärder.

keyboard_arrow_up