Valfrihet för bättre resultat

Valfrihet för bättre resultat

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-02-19
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.38 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Valfrihet för bättre resultat Valfriheten har betydelse inte bara för den enskilda eleven utan också för utbildningsväsendet i stort. Valfriheten skapar förutsättningar för innovation och förbättring. Det finns relativt många studier som visar på friskolors positiva effekt när det gäller skolresultat. Men det existerar betydligt färre studier som beskriver varför dessa effekter uppstår, hur konkurrens och valfrihet kan driva på kvalitetsarbetet på kommun- och enhetsnivå. Denna rapport utgår ifrån just dessa aspekter.

keyboard_arrow_up