Behöver Sverige fler fabriker?

Behöver Sverige fler fabriker?

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-02-19
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 3.50 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Behöver Sverige fler fabriker? Om det flyttade in en industri till vart och ett av Sveriges 21 län skulle BNP efter fem år vara 6 procent högre än idag, och vårt land skulle återigen ligga nära toppen av OECD:s välståndsliga. Rapporten "Behöver Sverige fler fabriker?" innehåller beräkningar av vilka effekter investeringar i industrin skulle ha för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Rapporten visar vad som kan hända när en ny industri flyttar in i ett län. I rapporten väljer det fiktiva företaget "Framtidsbatteri" att etablera sin nya anläggning i Kalmar, vilket skulle ge 900 personer nytt jobb, samt leda till positiva följdeffekter för alla andra som bor i länet, bland annat i form av ökat behov av tjänster, bostäder och skolor

keyboard_arrow_up