Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor

Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor

By Editura Renașterea

  • Release Date : 2013-02-24
  • Genre : Christianity
  • FIle Size : 1.10 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor Nu putem vorbi astăzi despre teologia românească contemporană fără a lua ca reper gândirea şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae, reper din perspectiva profunzimii teologice, a analizelor elaborate, a recursului constant la surse sau a actualităţii mesajului. Meritele Părintelui Dumitru Stăniloae şi aportul său la teologia românească şi universală sunt astăzi unanim recunoscute şi ele constau în câteva contribuţii importante. Revitalizarea teologiei prin recursul la Sfinţii Părinţi reprezintă, poate, cea mai mare realizare a lui. El este caracterizat drept ctitorul Filocaliei româneşti, pionier în studiile palamite, traducător şi comentator asiduu al marilor Părinţi răsăriteni: Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Chiril al Alexandriei, Sf. Dionisie Areopagitul, Sf. Maxim Mărturisitorul ş.a. Scoliile, glosele, comentariile sau studiile sale introductive denotă o preocupare infuzată de duhul proaspăt şi niciodată perimat al Părinţilor. Întreaga sa operă, de altfel, a fost marcată definitiv de acest apel constant la sursele patristice. Mai mult decât atât, aşa cum adeveresc contemporanii săi, vieţuirea sa purta amprenta unei spiritualităţi ascetice inspirată de scrierile filocalice şi modelată liturgic. Chipul luminos, profilul personalităţii sale savante, gândirea şi teologia lui fac obiectul articolelor incluse în acest volum. Ele sunt reunite sub genericul Restituiri şi readuc în atenţia cititorilor contribuţia revistei clujene Renaşterea la creionarea portretului spiritual al marelui teolog. În răstimpul scurs de la reactivarea revistei în 1990, mai mulţi redactori şi-au adus aportul la creşterea valorică a acestei publicaţii. Acest fapt a fost cu putinţă şi pentru că cei aflaţi la conducerea ei au lucrat mult timp sub părinteasca şi avizata supraveghere a vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu, el însuşi, în cariera lui, multă vreme redactor. Revista a publicat de-a lungul timpului articole de o înaltă calitate şi care astăzi alcătuiesc o valoroasă arhivă. Volumul de faţă – gândit cu inten   ia a valorifica acest tezaur – se deschide cu un eseu semnat de Părintele Dumitru Stăniloae, urmat de o evocare scrisă de Mitropolitul Bartolomeu Anania. Restul articolelor, uşor revizuite sau îndreptate ortografic, sunt publicate în ordine cronologică.

keyboard_arrow_up