Вашите сънища могат да спасят живота ви

Вашите сънища могат да спасят живота ви

By Анна Манчини & Anna Mancini

  • Release Date : 2013-08-03
  • Genre : Spirituality
  • FIle Size : 0.68 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Вашите сънища могат да спасят живота ви Въпреки че ние естествено предусещаме, чрез нашето тяло и нашето подсъзнание, всички опасности, които ни заобикалят, ние сме забравили да използваме тези възприятия, за да се пазим от опасности. Животните пък от своя страна, все още умеят да го правят. Така те успяват да предусетят приближаващи природни бедствия и да  избягат от тях. 

Но като се научи да тълкува своите сънища, човекът може да надмине животното в това отношение. Плод на изследвания от повече от двадесет години, настоящата книга разкрива един достъпен за всички метод, който позволява да възстановим изчезналата връзка между тяло, съзнание и подсъзнание, за да получим повече информация за опасностите в заобикалящата ни среда. Веднъж възстановил връзката със своето подсъзнание и своето тяло, човекът, всъщност, превъзхожда животните, а и всички съществуващи технологии, в предвиждането на приближаващи опасности от всякакъв характер.

Като използвате техниката, описана в настоящата книга, вие ще можете да се научите да улавяте информация, важна за вашата сигурност и тази на вашите близки. Източник  на тази информация са вашите сънища. По този начин, вие ще можете например:

keyboard_arrow_up