Jobbproblem och löneproblem

Jobbproblem och löneproblem

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2013-06-27
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 3.60 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Jobbproblem och löneproblem I denna studie av Fabian Wallen görs en analys av lönespridningen i Sverige och dess samhällsekonomiska konsekvenser. En central fråga är hur en ökande grupp av framför allt unga med mindre erfarenhet kan komma in på arbetsmarknaden när ett stort antal enklare arbeten har prisats bort i systematiska låglönesatsningar. Vidare diskuteras hur viktigt det är för människor att vara synliga i det arbete de gör och känna att de genom sitt arbete kan påverka den egna löneutvecklingen. Med den sammanpressade lönestrukturen på den svenska arbetsmarknaden är lönesättningen som en del i ett belöningssystem i hög grad satt ur spel. I studien redogörs för de senaste årens utredningar och ekonomiska forskning på området. Skriften innehåller dessutom en omfattande genomgång av aktuell statistik, såväl ur ett branschperspektiv som ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

keyboard_arrow_up