Fördel Europa - ett program för ett konkurrenskraftigt EU

Fördel Europa - ett program för ett konkurrenskraftigt EU

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-01-09
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.56 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Fördel Europa - ett program för ett konkurrenskraftigt EU I vår alltmer globaliserade värld är upprätthållen konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd. Ett välmående och konkurrenskraftigt EU är avgörande för ett långsiktigt framgångsrikt svenskt näringsliv och därmed för Sveriges välstånd. Följaktligen bör EUs övergripande inriktning vara att stärka företagens och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens. Och omvänt måste EU avhållas från att upprätta system och regelverk som hindrar länderna eller enskilda aktörer att bli mer konkurrenskraftiga. En väl fungerande inre marknad som utnyttjas till dess fulla potential. En marknadsekonomi som är öppen mot omvärlden och beredd att ta sig an de enorma möjligheter som globaliseringen erbjuder. En miljö, där mångfalden av idéer och modeller i EU kan utvecklas och blomstra. I denna policyskrift utvecklas hur EU genom att fokusera på dessa grundläggande styrkor kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och välmående Europa.

keyboard_arrow_up