Miljöbalken - Så berör den dig som företagare

Miljöbalken - Så berör den dig som företagare

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-01-14
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 3.21 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Miljöbalken - Så berör den dig som företagare Skriften ger en översiktlig presentation av miljöbalken och utgår frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Syftet är att den ska fungera som en vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka deras verksamhet. I skriften berörs bland annat frågor om utsläpp till luft och vatten, buller, kemiska produkter, avfall, energi, transporter, hälsoskydd i byggnader samt föroreningar och miljöskador. Vidare behandlas frågor om tillstånd, anmälan och tillsyn i två avsnitt samt sanktioner och skadestånd. I förekommande fall redogörs också för viktiga domar som ytterligare kan förklara hur miljöbalken tillämpats i ett specifikt fall.

keyboard_arrow_up