EUs inre marknad - segrar och utmaningar

EUs inre marknad - segrar och utmaningar

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-01-24
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.09 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

EUs inre marknad - segrar och utmaningar Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. Eus totala BNP uppgick till över 12 000 miljarder euro år 2012. 1992 enades Eus medlemsländer om att tillsammans skapa en gemensam europeisk marknad. Under de senaste 20 åren har EU skalat bort särregleringar, harmoniserat lagar och infört nya regelverk som gäller för hela den inre marknaden. Detta för att garantera de så kallade ”fyra friheterna”, det vill säga den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor inom EUs gränser utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav.

keyboard_arrow_up