Lägsta löner och lönespridning - Effekter på samhällsekonomin

Lägsta löner och lönespridning - Effekter på samhällsekonomin

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-03-24
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 1.04 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Lägsta löner och lönespridning - Effekter på samhällsekonomin Syftet med denna rapport är att sammanställa den kunskap som finns inom forskningen om hur lägstalöner och lönespridning påverkar samhällsekonomin. Det finns flera aspekter som hittills har varit förbisedda i den allmänna debatten. Debatten har hittills handlat mycket om hur sysselsättningen påverkas på kort sikt. Nyare forskning fokuserar dock i större utsträckning på hur sammansättningen av de anställda påverkas när lägstalönerna höjs. Likaså har många förbisett att de kortsiktiga effekterna och de långsiktiga effekterna inte behöver vara samma. Många studier har visat att arbetsutbudet påverkas när lägstalönerna höjs, vilket innebär att både arbetslösheten och sysselsättningen kan öka samtidigt. Andra aspekter är hur lägstalöner påverkar såväl inkomster som produktiviteten i samhället. Lägstalöner påverkar lönespridningen och därför lyfts också frågan kring lönespridning och produktivitet. Denna översikt tar således ett helhetsgrepp och försöker besvara frågor som ”ska diskussionen om lägstalöner handla om sysselsättning eller arbetslöshet?”, ”är lägstalöner ett effektivt fördelningspolitiskt verktyg?”, ”går det att höja produktiviteten genom solidarisk lönepolitik?” och ”hur hänger lönespridning och produktivitet ihop?”.

keyboard_arrow_up