Transatlantiskt partnerskap - vad, hur och varför?

Transatlantiskt partnerskap - vad, hur och varför?

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-05-09
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 4.25 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Transatlantiskt partnerskap - vad, hur och varför? Sverige har en av världens mest internationaliserade ekonomier. Vårt välstånd är i hög grad beroende av att den internationella handeln är så fri som möjligt. Sveriges största handelsutbyte utanför EUs inre marknad är med USA. Mellan EU och USA går världens största handelsflöde, värt två miljarder euro per dag. Sedan juli 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med TTIP är att på bred front öka utbytet mellan EUs och USAs ekonomier, Detta skulle öka handeln, välståndet och sysselsättningen på båda sidor av Atlanten. Svenskt Näringsliv har sedan 2007 aktivt arbetat för att dessa förhandlingar ska komma till stånd. I Transatlantiskt partnerskap – vad, hur och varför? ger skriftställaren Anders Johnson en översiktlig bakgrund till diskussionerna om det transatlantiska partnerskapet. Förhoppningsvis blir det många givande samtal kring dessa frågor.

keyboard_arrow_up