I den svenska utmarken - Några exempel på påtryckningar hot och konflikter på svenskt arbetsmarknad

I den svenska utmarken - Några exempel på påtryckningar hot och konflikter på svenskt arbetsmarknad

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-06-04
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 4.01 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

I den svenska utmarken - Några exempel på påtryckningar hot och konflikter på svenskt arbetsmarknad Ur ett historiskt perspektiv har det varit relativt få strejkdagar i Sverige de senaste åren. Men det säger inte så mycket om hur fredlig och väl fungerande arbetsmarknaden är. För arbetsgivare är även varsel om strejk och andra stridsåtgärder som hotar eller bryter arbetsfreden betydande problem. Denna skrift redovisar flera exempel på att fackliga stridsåtgärder används både frekvent och utstuderat. Följden är att förtroendet mellan parterna på arbetsmarknaden utsätts för stora påfrestningar.Tillsammans visar de stridigheter som skildras att antalet konfliktdagar är ett alltför begränsat mått för att fånga tillståndet i relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

keyboard_arrow_up