Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svenskt välfärd

Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svenskt välfärd

By Svenskt Näringsliv

  • Release Date : 2014-08-04
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 0.86 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svenskt välfärd Resurser är inte detsamma som kvalitet och ökade resurser löser därför inte alla problem inom välfärden. De dyraste verksamheterna är långt ifrån alltid de bästa. En relevant fråga blir därmed hur vi bättre kan använda våra gemensamma skattemedel för att skapa mer värde för patienter, brukare och elever. Svenskt Näringsliv har låtit HUI Research sammanställa de senaste årens forskning inom området. HUI Research står för slutsatserna i rapporten. I forskningsöversikten identifieras några områden där det idag råder brister. För att skapa mer värde i välfärden borde dessa områden vara prioriterade: • Lika villkor mellan privata och offentliga leverantörer • Bättre upphandlingsprocesser • Bättre ersättningsmodeller • Bättre samordning och kontinuitet mellan olika utförare av välfärdstjänster Rapporten är den första av fem som släppts inom ramen för projektet Värde i välfärden. Syftet med rapporten är att lyfta den bredare frågan om hur välfärden bättre kan organiseras för att skapa värde för brukare, patienter och elever. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 24 juni 2014 då tre välmeriterade forskare kommenterade rapporten; Henrik Jordahl (docent vid IFN och extern forskningsledare vid SNS), Sofia Lundberg (docent vid Umeå Universitet) och Clas Rehnberg (professor vid Karolinska Institutet). Ansvarig, Mikael Witterblad Svenskt Näringsliv

keyboard_arrow_up